Script Concatenation เป็นฟังก์ชันการรวมไฟล์ JavaScript หลายไฟล์ไว้เป็นไฟล์เดียวกันใน WordPress ทำให้เว็บเบราว์เซอร์ สามารถแสดงผลหน้าเว็บได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น (พูดง่ายๆ คือเว็บจะโหลดเร็วขึ้นนั่นเอง) แต่การเปิดใช้ฟังก์ชันนี้อาจไปทับกับปลั๊กอินเพิ่มประสิทธิภาพตัวอื่นอย่าง WP Rocket หรือ Autoptimize เนื่องจากมีฟังก์ชั่นบางตัวที่ทำงานเหมือนกันจนอาจทำให้เกิด error ได้ โดยสามารถแก้ได้โดยการทดลองปิด Javascript Concatenation ตามขั้นตอนดังนี้

เปิดไฟล์ wp-config.php ขึ้นมา (ถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนลองอ่านบทความ wp-config.php คือไร อยู่ตรงไหนดูได้)

เพิ่มโค้ดด้านล่างลงไปตามรูป จากนั้นกดเซฟสักที

define(‘CONCATENATE_SCRIPTS’, false);

เมื่อปิดการทำงานของ Script Concatenation แล้ว ก็ลองทดสอบดูอีกครั้งว่า error หายไปมั้ย