ช่องโหว่ร้ายแรงในปลั๊กอิน Store Locator Plus เสี่ยงถูกยึดเว็บ

พบช่องโหว่ 2 รายการในปลั๊กอิน Store Locator Plus ที่มีเว็บไซต์ใช้งานกว่า 9 พันเว็บ ซึ่งทั้ง 2 ช่องโหว่มีความเสี่ยงที่อาจทำให้ถูกแฮกเกอร์เข้ามายึดเว็บได้ ช่องโหว่แรก เป็นการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ระดับ admin ให้กับผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันตัวตน ซึ่งแฮกเกอร์สามารถอาศัยช่องโหว่นี้เพื่อเข้ามายึดเว็บไซต์ได้ โดยช่องโหว่นี้จะมีระดับความรุนแรงอยู่ที่ 9.9 (ร้ายแรง) และมีผลกับเวอร์ชัน 5.5.14 หรือต่ำกว่า ช่องโหว่ที่สอง จะอยู่ใน Cross-Site Scripting (XSS) ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งแฮกเกอร์สามารถอาศัยช่องโหว่นี้เพื่อเพิ่ม…

Continue reading