วิธีเพิ่ม Code PHP ใน Post หรือ Page บน WordPress

แม้ WordPress จะพัฒนาจาก PHP เป็นหลัก แต่ปกติแล้ว WordPress จะไม่อนุญาตให้เรารันโค้ด PHP ใน Posts หรือ Pages ได้ง่ายๆ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย ทำให้เราไม่สามารถเพิ่ม Code PHP ของเราเข้าไปใน Editor แบบตรงๆ ได้ แต่เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้ Plugin ช่วย

Continue reading