API Shield บริการใหม่จาก Cloudflare

ช่วงหลังๆ มานี้ เหล่า Hacker มักจะพุ่งเข้ามาสแกนหาช่องโหว่ใน API บ่อยมากขึ้น โดยทาง Cloudflare ได้เปิดตัว API Shield เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว บริการ API Shield นั้น จะแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกจะเป็นบริการออกใบรับรองการเข้ารหัสของ Client โดยจะตรวจสอบใบรับรองการเข้ารหัสด้วยการเชื่อมต่อแบบ mutual TLS (วิธียืนยันตัวตนที่นิยมกันในกลุ่ม IoT) ซึ่งในบริการ API Shield…

Continue reading