Google Chrome เริ่มทำการบล็อกโฆษณาที่ทำให้เบราว์เซอร์ทำงานช้าลง

ทาง Google Chrome ได้ทำการเพิ่ม Feature นี้ขึ้นมาเพื่อให้เบราว์เซอร์ทำงานได้เร็วขึ้น โดยการทำงานของ Feature นี้คือ ถ้ามีโฆษณาตัวไหนที่โหลดช้า กินทรัพยากร (ทั้งในเครื่องหรือเบราว์เซอร์) สูง ก็จะยกเลิกการโหลดโฆษณาตัวนั้นให้โดยอัตโนมัติ สำหรับเกณฑ์ที่ Google ใช้ตรวจสอบโฆษณาหลักๆ ก็คือ1. ใช้เวลาประมวลผลทั้งหมดมากกว่า 60 วินาที2. ใช้เวลาประมวลผลมากกว่า 15 วินาที ภายในขอบเขต 30 วินาที3. ใช้ Bandwidth เกิน…

Continue reading