สำหรับผู้ที่มีเนื้อหาในบทความยาววว…เป็นหางว่าว ขอเสนอวิธีการสร้างสารบัญด้วย LuckyWP Table of Contents

LuckyWP Table of Contents คืออะไร ?

ปลั๊กอินฟรีที่จะสร้างสารบัญให้กับบทความของเรา และพาคุณผู้อ่านไปยังหัวข้อต่างๆในบทความเพียงคลิ๊กเดียวเสมือนเปิดวาร์ป


LuckyWP Table of Contents ทำงานอย่างไร ?

LuckyWP Table of Contents เปรียบง่ายๆก็เหมือนกับสารบัญในหนังสือนั่นแหละ ซึ่งเจ้าปลั๊กอินนี้จะช่วยสร้างสารบัญให้กับบทความของเรา โดยรวมหัวข้อต่างๆของเนื้อหาทั้งหมดในบทความนั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าเรื่องที่อ่านอยู่นั้นมีหัวข้ออะไรบ้าง หรือบางทีบทความของเราอาจมีเนื้อหาที่ยาวเกินไป คุณผู้อ่านก็คงไม่อยากไล่อ่านทั้งหมด หรืออยากจะอ่านเฉพาะใจความสำคัญที่เราต้องการใช่มั้ยล่ะ เพราะงั้นเจ้าปลั๊กอินนี่แหละถึงได้ตอบโจทย์เราที่สุด


เริ่มสร้างสารบัญกันเลย

ก่อนอื่นก็เข้าสู่ระบบ WordPress กันก่อนเลย

จากนั้นก็ไปติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอิน LuckyWP Table of Contents

สำหรับใครที่ยังติดตั้งปลั๊กอินไม่เป็น ลองอ่านบทความนี้ดูก่อนนะ
>>Plugin WordPress คืออะไร ติดตั้งยังไง

ต่อไปเราต้องกำหนดค่าต่างๆ ของปลั๊กอินเพื่อนำไปสร้างเป็นสารบัญ ให้ไปที่ “การตั้งค่า (Settings)” ของเวิร์ดเพรส แล้วจิ้มไปที่ “สารบัญ (Tables of Contents)”

สร้างแกนวาร์ป (การตั้งค่าทั่วไป / General)

 1. จำนวนหัวข้อน้อยที่สุด (Minimal Count of Headings) กำหนดว่าจะให้แสดงสารบัญเมื่อมีหัวข้อเท่ากับหรือมากกว่าที่กำหนด มักใช้ 3 ถึง 4 หัวข้อขึ้นไป
 2. ความลึก (Depth) กำหนดความลึกของสารบัญ ใช้กับบทความที่มีหัวข้อแยกย่อยลงไปอีก
 3. ลำดับชั้น (Hierarchical View) ให้ทำสารบัญเป็นแบบลำดับชั้น เพื่อให้รู้ว่าส่วนนี้คือหัวข้อย่อย
 4. ตัวเลขลำดับ (Numeration) กำหนดการใส่ตัวเลข โดยมีแบบ “ไม่ใส่ตัวเลข (Without numeration)” “ตัวเลขธรรมดา (Decimal numbers)” “ตัวเลขมีจุดย่อย (Decimal numbers (nested) )” “ตัวเลขโรมัน (Roman numbers)” “ตัวเลขโรมันที่มีจุดย่อย (Roman numbers (nested) )”
 1. หัวข้อ (Title) กำหนดหัวข้อของสารบัญ
 2. เปิด/ปิดการซ่อนสารบัญ (Toggle Show/Hide) ตั้งให้สามารถซ่อนและแสดงสารบัญได้
 3. จากค่าเริ่มต้น หัวข้อของเนื้อหาจะถูกซ่อนไว้ก่อน (By default, items of contents will be hidden) ถ้าเราเปิดใช้งานการเปิด/ปิดการซ่อนสารบัญ จะแสดงตัวเลือกนี้ขึ้นมาว่าจะให้ซ่อนหัวข้อของเนื้อหาเป็นค่าเริ่ม
 4. ข้อความสำหรับให้แสดงหัวข้อ (Label Show) ใส่ข้อความสำหรับแสดงหัวข้อ เช่น “แสดง” “แสดงทั้งหมด” เป็นต้น
 5. ข้อความสำหรับให้ซ่อนหัวข้อ (Label Hide) ใส่ข้อความสำหรับซ่อนหัวข้อ เช่น “ซ่อน” “ซ่อนทั้งหมด” เป็นต้น
 6. เลื่อนแบบนิ่มนวล (Smooth Scroll) กำหนดให้การเลื่อนไปยังหัวข้อต่างๆ เป็นไปอย่างนิ่มนวล

ปรับแต่ง แต่งแต้มสีสัน (ตั้งค่าการแสดงผล / Appearance)

 1. ความกว้าง (Width) กำหนดความกว้างของสารบัญโดยจะมีแบบอัตโนมัติ (Auto) เต็มความกว้าง (Full Width) และแบบกำหนดเอง (Custom)
 2. การจัดตำแหน่ง (Float) กำหนดตำแหน่งของสารบัญ โดยจะมีแบบเต็มพื้นที่ (None) ซ้าย (Left) ขวา (Right) ด้านขวา (Right without flow) และกลาง (center)
 3. ขนาดตัวหนังสือของหัวข้อ (Title Font Size) กำหนดขนาดหัวข้อสารบัญ โดยจะใช้ค่าเริ่มต้น (Default) หรือกำหนดเอง(Custom value) ก็ได้
 4. น้ำหนักตัวหนังสือของหัวข้อ (Title Font Weigth) กำหนดความหนาของหัวข้อ โดยจะมีอยู่หลายระดับให้เราได้เลือก
 5. ขนาดตัวหนังสือของหัวข้อ (Item Font Size) กำหนดขนาดของรายการหัวข้อ โดยจะใช้ค่าเริ่มต้น (Default) หรือกำหนดเอง(Custom value) ก็ได้
 6. แม่แบบสี (Color Scheme) กำหนดสีสันให้กับสารบัญของเรา โดยจะมีโทนสีมาให้เราเลือก หรือไม่ก็ไปตั้งที่ส่วน “เขียนทับสีของแม่แบบ (Override Color Scheme Colors)”
 1. สีพื้นหลัง (Background Color) กำหนดสีพื้นหลังของสารบัญ โดยจะจิ้มสีหรือใส่ค่าสีไปก็ได้
 2. สีขอบ (Border Color) กำหนดสีขอบของสารบัญ
 3. สีของชื่อเรื่อง (Title Color) กำหนดสีหัวข้อของสารบัญ
 4. สีของลิงก์ (Link Color) กำหนดสีลิงก์ของสารบัญ
 5. สีเมื่อชี้ที่ลิงก์ (Hover Link Color) กำหนดสีเมื่อเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์
 6. สีลิงก์ที่คลิกแล้ว (Visited Link Color) กำหนดสีให้กับลิงก์ที่คลิกไปแล้ว

กำหนดจุดวาร์ป (ตั้งค่าการแทรกอัตโนมัติ / Auto Insert)

 1. ใส่สารบัญอัตโนมัติ (Auto Insert Table of Contents) กำหนดว่าจะให้แทรกสารบัญแบบอัตโนมัติเลยหรือไม่
 2. ตำแหน่งประเภทของโพสต์ (Position) กำหนดว่าจะให้แทรกสารบัญไปยังตำแหน่งไหน โดยจะมีก่อนหัวข้อแรก (Before fisrt heading) หลังหัวข้อแรก (After first heading) หลังบล็อกแรก (After first block) บนสุด (Top) และล่างสุด (Bottom)
 3. เลือกประเภทของโพสต์ (Post Types) เลือกประเภทของโพสต์ที่เราอยากให้แสดงในสารบัญ โดยจะมีเรื่อง (Post) หน้า (Page) และไฟล์สื่อ (Media)

ลองนำมาใส่ในบทความกัน

ทีนี้เรามาเพิ่มสารบัญเข้าไปในบทความของเรากัน โดยเราสามารถใส่สารบัญให้บทความของเราได้อยู่ 2 วิธี ได้แก่

1. เพิ่มสารบัญจากหน้าตั้งค่าสารบัญ

วิธีนี้จะสร้างสารบัญให้บทความของเราโดยอัตโนมัติ เพียงแค่บทความของเรามีเงื่อนไขตรงกับการตั้งค่าที่เราได้ตั้งไป

จากภาพตัวอย่าง ในส่วนของ “การตั้งค่าทั่วไป (General)” สารบัญจะถูกสร้างเมื่อบทความของเรามีหัวข้ออยู่ 4 หัวข้อหรือมากกว่า อ๊ะ! อย่าลืม “เปิดใช้งาน (Enable)” “การแทรกสารบัญอัตโนมัติ (Auto Insert Table of Contents)” ในส่วน “แทรกอัตโนมัติ (Auto Insert)” ด้วยล่ะ

2. เพิ่มสารบัญในหน้าแก้ไขของ WordPress

ตัวปลั๊กอิน LuckyWP Table of Contents นั้นสามารถใช้งานร่วมกับตัวแก้ไขเรื่องของเวิร์ดเพรสได้ด้วยนะ โดยจะอยู่ในหมวด “บล็อกทั่วไป (Common Block)” โดยสามารถไว้ส่วนไหนของบทความก็ได้ หรือจะไม่ใส่ที่บทความไหนก็ได้

ในวิธีนี้เราไม่ต้องไปตั้งค่าในส่วน “ตั้งค่าการแทรกอัตโนมัติ (Auto Insert)” ส่วนที่เหลือก็ตั้งค่าตามปกติ


ก็จบกันไปแล้วกับ “สร้างสารบัญให้บทความของเราด้วย LuckyWP Table of Contents” หวังว่าบทความนี้จะช่วยเหลือผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ใครมีความเห็นหรือมีคำแนะนำอะไรเชิญได้ที่ Comment ด้านล่างเลยจ้า