พบช่องโหว่ใน Spam protection, AntiSpam, FireWall by CleanTalk ปลั๊กอิน WordPress ที่มีเว็บไซต์ใช้งานกว่า 1 แสนเว็บ ซึ่งเกิดจาก Time-Based Blind SQL Injection ที่ไม่ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้แฮกเกอร์สามารถอาศัยช่องโหว่นี้เพื่อเข้ามาข้อมูลสำคัญต่างๆ ในเว็บไซต์ได้ โดยช่องโหว่นี้มีระดับความรุนแรงอยู่ที่ 7.5 (สูง) และมีผลกับปลั๊กอิน Spam protection, AntiSpam, FireWall by CleanTalk เวอร์ชัน 5.153.4 หรือต่ำกว่า

เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้อัปเดตปลั๊กอิน Spam protection, AntiSpam, FireWall by CleanTalk เป็นเวอร์ชัน 5.157.1 หรือเวอร์ชันล่าสุด

ที่มา : Wordfence