พบช่องโหว่หลายรายการในปลั๊กอิน Kaswara Modern WPBakery Page Builder Addons ปลั๊กอิน WordPress Premium ที่มีเว็บไซต์ใช้งานกว่า 1 หมื่นเว็บ ซึ่งทำให้แฮกเกอร์สามารถอัปโหลดไฟล์ PHP ที่เป็นอันตรายลงไปในเว็บและยึดเว็บในเวลาต่อมา รวมไปถึงการลบไฟล์ต่างๆ ในเว็บ ช่องโหว่นี้มีระดับความรุนแรงอยู่ที่ 10.0 (ร้ายแรง) โดยจะมีผลกับปลั๊กอิน Kaswara Modern WPBakery Page Builder Addons เวอร์ชัน 3.0.1 หรือต่ำกว่า

เพื่อความปลอดภัยแนะนำให้ถอนการติดตั้งและลบปลั๊กอิน Kaswara Modern WPBakery Page Builder Addons ออกไปก่อนจนกว่าทางทีมงานจะแก้ไขช่องโหว่ดังกล่าวได้

ที่มา : Wordfence