ใน Gutenberg เวอร์ชัน 9.1 นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ อยู่ที่การเพิ่มตัวเลือกการค้นหาเป็นหมวดหมู่แบบ dropdown การปรับขนาดรูปในบล็อก Media & Text และเปลี่ยนหน้าแก้ไข Widget ในหน้า Customizer กลับไปเป็นแบบเก่า โดยหน้าแก้ไข Widget แบบบล็อก ได้ถูกนำออกไปใน Gutenberg เวอร์ชัน 8.9

patterns dropdown
ตัวอย่างตัวเลือกการค้นหาแบบ Dropdown

ล่าสุดได้เพิ่มการกำหนดขนาดในบล็อก Cover และ Group นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถกำหนด Feature ต่างๆ ของ Blog Editor ผ่านไฟล์ theme.json ได้อีกด้วย

media and text size
ตัวอย่างการปรับขนาดรูปในบล็อก Media & Text

ที่มา : WordPress Tavern