ใน Chrome 80 จะเริ่มทำการบล็อคการแจ้งเตือนอัตโนมัติจากเว็บไซต์ ซึ่งการบล็อคอัตโนมัติจะเริ่มทำก็ต่อเมื่อ

  1. ผู้ใช้ต้องกดบล็อคการแจ้งเตือนไว้อยู่แล้ว
  2. เว็บไซต์นั้นมีการกดรับการแจ้งเตือนน้อยมาก

หากผู้ใช้คนใดอยากให้บล็อคการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ก็สามารถทำได้ เพียงแค่ไปตั้งค่าได้เองที่หน้า Settings

ที่มา: Chromium Blog