WordPress ออกเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะ เป็น WordPress 5.3 โดยใช้ชื่อว่า Kirk (Rahsaan Roland Kirk -เป็นชื่อนักดนตรีแจ๊ส)
สำหรับเวอร์ชั่นใหม่นี้ มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ จุดเช่น

  • การหมุนภาพอัตโนมัติ (Automatic Image Rotation)
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Site Health Checks
  • Admin Email Verification เพิ่มการยืนยันอีเมลของแอดมิน เพื่อใช้ในการกู้ระบบหากมีปัญหา
  • ในส่วนของ Block Editor (Gutenberg) มีการปรับคอลัมน์ให้พอดีกับความกว้าง, สามารถควบคุมข้อความและสีพื้นหลังในส่วน Header เป็นต้น

ในส่วนของนักพัฒนาเว็บมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

  • Date/Time Component Fixes มีการเพิ่ม Timezone ให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
  • รองรับการทำงาน PHP 7.4

นอกจากนี้ยังมีธีมใหม่ออกมาด้วย ที่ใช้ชื่อว่า “Twenty Twenty” ทำให้ง่ายต่อการสร้างเว็บมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา: WordPress.org